บริการตรวจ HIV/ซิฟิลิส ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว

บริการของเรา

ตรวจ HIV/Syphilis

จองคิว

บริการถุงยางอนามัย

ลงทะเบียน

ปรึกษาเรื่องการเกณฑ์ทหาร/การขอใบรับรองเพศสภาพ

สอบถาม

ปรึกษาเรื่องการใช้ฮอโมนสำหรับการข้ามเพศ

สอบถาม

มาตรฐานองค์กร

เจ้าหน้าที่

งานของเรา