ตรวจhivระยอง

ตรวจhivระยอง ตรวจhivและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระยองที่ไหน มูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ระยอง บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนสำหรับการจัดบริการด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ได้รับการรับรองระดับเพชร (Diamond) จากกรมควบคุมโรค เป็นระยะเวลาสองปี พ.ศ. 2562-2563

มูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *