บริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกบริการฟรี !!

สอบถาม

มาตรฐานการบริการ

เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการรับรองจากกรมควบคุมโรค

มารตฐานระดับเพชร

เราได้รับการประเมินมาตรฐานระดับเพชรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค

จึงมั่นใจได้กับบริการของเรา