“เพราะเรามองเห็นถึงปัญหาของน้องๆที่มีความหลากหลายทางเพศที่จะต้องไปเกณฑ์ทหาร โครงการนี้จึงเกิดขึ้น.”