7ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับHIV

สำหรับสถานการณ์ในไทย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2564 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 493,859 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 5,825 คน (เฉลี่ย 16 คน/วัน) และมีผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี 11,214 ราย/ปี (เฉลี่ย 31 ราย/วัน)

หลายคนมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ HIV แล้วความจริงมันเป็นยังไง

ความเชื่อ : เราสามารถติดเชื้อ HIV จากการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ

ความเป็นจริง : การติดเชื้อเอชไอวี จะแพร่เชื้อได้ผ่าน เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ HIVไม่สามารถติดต่อผ่านทางน้ำลาย น้ำตา เหงื่อ น้ำปัสสาวะ ดังนั้น การกอดจูบ หรือการสัมผัส การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน การสัมผัสฝารองนั่งในห้องน้ำ ลูกบิดประตู จึงไม่ทำให้ติดเชื้อ

ความเชื่อ : ยุงสามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้

แม้ว่าเชื้อเอชไอวีแพร่ผ่านเลือด แต่การศึกษาหลายแห่งพบว่า

คุณไม่สามารถติดเชื้อเอชไอวีจากการถูกแมลงกัด หรือถูกแมลงดูดเลือดได้

เนื่องจาก เมื่อถูกยุงกัด ยุงเหล่านั้นไม่ได้ฉีดเลือดของคนหรือสัตว์ที่พวกมันกัดก่อนหน้านั้นใส่เรา

และเชื้อเอชไอวีจะมีชีวิตอยู่ในสัตว์เหล่านั้นได้เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้น

ดังนั้นแม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในที่ที่มียุงชุม และการแพร่ระบาดของเอชไอวีสูง ก็ไม่ทำให้คุณติดเอชไอวีแต่อย่างใด

ความเชื่อ : เราไม่อาจติดเชื้อเอชไอวีได้จากการทำออรัลเซ็กส์

ความจริง : การทำออรัลเซ็กส์ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็จริง แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่แพทย์แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยเสอม แม้แต่การทำออรัลเซ็กส์

ความเชื่อ : เราไม่อาจติดเชื้อเอชไอวีถ้าเราสวมถุงยางอนามัย

ความจริง : เราสามารถติดเอชไอวีได้ ถ้าถุงยางอนามัยแตก หลุด รั่ว ขาด ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การรณรงค์ด้านเอดส์ที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แนะนำให้ใส่ถุงยางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแนะนำให้ไปตรวจหาเชื้ออย่างน้อยปีละสองครั้ง หากว่าติดเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที

ความเชื่อ : ไม่มีอาการ ก็ไม่ได้ติดเอชไอวี

ความจริง : ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะไม่มีอาการใดๆเลย เป็นเวลา 10-15ปี เนื่องจากเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัวเชื้อก็เยอะมากแล้ว

ดังนั้นถึงไม่มีอาการใดๆเลย ก็ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ความเชื่อ : คนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจะเสียชีวิตเร็ว

ความจริง : คนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีและรีบเข้าสู่การรักษา และรับการรักษาอย่างเคร่งครัด กินยาตรงเวลา จะมีชีวิตที่แข็งแรงปกติ เนื่องจากการรักษาทำให้สามารถกดเชื้อเอชไอวีในเลือดต่ำมาก จนอยู่ในระดับที่ ไม่สามารถตรวจพบ

อย่างไรก็ตามถ้าพวกเขาหยุดการรักษา เชื้อไวรัสก็จะกลับมา

ความเชื่อ : แม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะทำให้ลูกติดเชื้อไปด้วย

ความจริง : เนื่องจากการรักษาทุกวันนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ดังนั้นเมื่อแม่รู้ตัวว่ามีเชื้อเอชไอวีและรีบเข้ารับการรักษา และรักษาตัวอย่างเคร่งครัด ลูกที่อยู่ในครรภ์ก็ไม่สามารถติดเชื้อได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *