ตรวจHIVฟรีที่ระยอง

ตรวจHIVฟรีที่ระยอง

HIV คืออะไร บางคนเข้าใจว่าเอชไอวีกับโรคเอดส์คืออันเดียวกัน จริงๆแล้ว เอสไอวีเป็นไวรัส ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับไวรัสเอชไอวีแล้ว ร่างกายจะไม่สามารถกำจัดตัวไวรัสออกไปได้ เมื่อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว เอชไอวีจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นั่นก็คือเม็ดเลือดขาว ซึ่งเมื่อร่างกายเราถูกเชื้อไวรัสเอสไอวีทำลายเม็ดเลือดขาว(CD4)จนไม่สามราถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ร่างกายก็จะอ่อนแอลง ทำให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราง่ายขึ้น เช่นวัณโรค เชื้อรา หรือโรคฉวยโอกาสอื่นๆ เรียกว่าภาวะของโรคเอดส์ ดังนั้นเชื้อเอชไอวีกับภาวะโรคเอดส์จึงต่างกัน ติดเชื้อเอชไอวี>ร่างกายอ่อนแอ>เกิดเป็นภาวะโรคเอดส์

โรคเอดส์กับเชื้อเอชไอวีรักษาได้หรือไม่ ?

ภาวะโรคเอดส์สามารถรักษาได้ แต่เชื้อไวรัสเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงกดเชื้อไวรัสให้ต่ำลงจนเชื้อไวรัสไม่มีผลกับร่างกาย โดยการทานยาต้าน ซึ่งต้องมีวินัยในการทานยาตรงเวลาและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้เร็ว

การที่เชื้อไวรัสเอชไอวีจะเข้าไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย(CD4)ของเรา จนเกิดภาวะโรคเอดส์นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 5-7ปี ดังนั้น ถ้าเราหมั่นตรวจเช็คสุขภาพทางเพศอยู่เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ2ครั้ง จะทำให้เรารู้สถานะของตัวเอง ทำให้เมื่อเราได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มจำนวนขึ้น ร่างกายเราก็จะแข็งแรงเหมือนปกติ ดังนั้นการตรวจเร็ว รู้เร็ว นำไปสู่การรักษาเร็วจึงมีความสำคัญมาก

ตรวจเอชไอวีฟรีที่ระยอง

ที่มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง เรามีบริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี โดยเราดำเนินงานภายใต้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *